Hangyakusei Million Arthur 4/?? SubTH

ดาบศักดิ์สิทธิ์ในตำนาน Excalibur ต่างมีแต่ผู้ต้องการครอบครอง จนมีผู้อ้างชื่อ “อาเธอร์” ผู้ครอบครองดาบเล่มนี้กว่า 1 ล้านคน จนเกิดการชิงดาบเอ็กคาลิเบอร์

Episode Date
Episode 01 SubTH 14-Nov-2018
Episode 02 SubTH 14-Nov-2018
Episode 03 SubTH 14-Nov-2018
Episode 04 SubTH 03-Dec-2018