Irozuku Sekai no Ashita kara 10/?? Sub

ในเมือง นากาซากิ ในโลกที่เวทมนตร์ยังคงมีอยู่บ้างในชีวิตประจำวัน เรื่องราวของฮิโตมิ สาวอายุ 17 ผู้สืบตระกูลแม่มด แต่เธอกลับโตมาอย่างไรความรู้สึก ไม่เข้าใจเรื่องสีสันของโลกใบนี้ ยายเธอ โคฮาคุ ผู้เป็นแม่มดผู้ยิ่งใหญ่ได้ส่งเธอกลับไปยังอดีต ในปี 2018 พร้อมตัวคุณยายในสมัยอายุ 17 ปี และอยู่ในชมรมที่คุณยายเคยอยู่ เพื่อให้เธอเรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิต

Episode Date
Episode 01 SubTH 24-Oct-2018
Episode 02 SubTH 25-Oct-2018
Episode 03 SubTH 25-Oct-2018
Episode 04 SubTH 29-Oct-2018
Episode 05 SubTH 05-Nov-2018
Episode 06 SubTH 14-Nov-2018
Episode 07 SubTH 19-Nov-2018
Episode 08 SubTH 25-Nov-2018
Episode 09 SubTH 03-Dec-2018
Episode 10 SubTH 10-Dec-2018