Akanesasu Shoujo 4/?? Sub

อาสึกะ ซึจิมิยะ กับเพื่อนกลุ่มนักเรียนหญิงใน ชมรมคริสตัลเรดิโอ ที่ต้องมาพบเจอกับเรื่องราวอะไรบางอย่างในเดือนตุลาคม ปี 2018

Episode Date
Episode 01 SubTH 31-Jan-2019
Episode 02 SubTH 31-Jan-2019
Episode 03 SubEN 31-Jan-2019
Episode 04 SubEN 31-Jan-2019